MROUND

(number, multiple)
یک عدد را به مضرب داده شده گرد می‌‏کند