تماس با ما


[gravityform id="6" title="false" description="false" ajax="true"]
مشهد – بلوار وکیل آباد – خیابان هفت تیر
info@exceliran.com

اکسل ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تماس با مدیران اکسل ایران

مدیران کنونی

سعید علی محمدی


مدیر کل سایت
از ابتدا تا کنون

بهنام دارابی


مدیر سایت
از سال ۹۱ تا کنون

امیر قاسمیان


مدیر فنی سایت
از سال ۹۲ تا کنون

مهدی وطن پرست


مدیر ارشد انجمن
از سال ۹۰ تا کنون

میلاد کمالی


مدیر شبکه های اجتماعی
از سال ۹۵ تا کنون
مدیران سابق

احمد وطن‌‎خواه


مدیر سایت
از سال ۸۶ تا سال ۸۸

آرمین خالقی


مدیر سایت
از سال ۸۷ تا ۸۹

سید امیر هاشمی


مدیر سایت
از سال ۸۸ تا ۹۰

امین بهرآبادی


مدیر فنی سایت
از سال ۸۸ تا ۹۰